Oferta

Kluczową działalnością firmy IHOL jest obsługa inwestycji z zakresu modernizacji oświetlenia zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego. Na przestrzeni ostatnich lat realizowaliśmy kontrakty publiczne zarówno w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” jak i na podstawie załączonych do przetargów dokumentacji projektowych. W zakresie oświetlenia wewnętrznego modernizowaliśmy oświetlenie podstawowe i ewakuacyjne w takich obiektach jak szpitale, szkoły, urzędy czy hale sportowe.

Działania wykonywane przez firmę IHOL opierają się na wieloletnim doświadczeniu i szerokiej wiedzy z zakresu techniki świetlnej. Wszelkie kontrakty oświetleniowe są realizowane na podstawie aktualnych norm oświetleniowych, wytycznych unijnych oraz przepisów i ustaw krajowych. Narzędzia wykorzystywane do pomiarów posiadają branżowe certyfikaty oraz aktualne kalibracje.

Oprócz wiedzy z zakresu techniki świetlnej specjalizujemy się także w prawie zamówień publicznych. Specjalna komórka w naszej firmie dba, aby oferty przez nas składane spełniały wszystkie wymagania dokumentacji przetargowych. Natomiast w przypadkach sporów z Zamawiającym składamy odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.


Naszą ofertę kierujemy do inwestorów publicznych oraz generalnych wykonawców.